O nás

Jsme aktivní studenti, kteří se snaží změnit české školství. Naší největší motivací je rozšířit zájem a poptávku po kvalitním vzdělávání v České republice mezi širokou veřejnost a předložit politikům konkrétní kroky, kterými mohou pomoci českému školství. Domníváme se, že náš vzdělávací systém už dost vyčerpal svůj potenciál. Odpovědní lidé by se měli snažit posouvat nejen osnovy, ale i metody a přístup k výuce společně s dobou, a ne se tvářit jako že se nic neděje a že relevantní požadavky na změny jsou jen nesmyslné výkřiky líných studentů. Chceme, aby inovativní přístup ke studiu nebyl výsadou pouze několika zahraničních a soukromých zařízení. Vzdělávací instituce by měla studentům poskytovat zázemí a podporu nejen při školních, ale i mimoškolních aktivitách. V zahraničí existují školy, kam studenti chodí rádi, protože jim učitelé umožňují aktivně se podílet na podobě výuky. Toho bychom měli dosáhnout i u nás. Jsme přesvědčeni, že jsme našli cestu, jak k tomuto cíli dojít. Máme šanci udělat krok vpřed. Krok k lepší budoucnosti nás všech.

Co už máme za sebou?

O problematiku vzdělávání se aktivně zajímáme více než čtyři roky. Začali jsme již ve druhém ročníku na gymnáziu, kde jsme připravili a rozpracovali konkrétní změny a představili je našemu řediteli. Dále jsme ve škole například pořádali ideové konference, kde studenti s celým učitelským sborem diskutovali o problémech našeho gymnázia. Obešli jsme obrovské množství konferencí o vzdělávání. Obcházeli jsme ostatní školy a čerpali názory od lidí, zapojených v tomto systému - učitel, žák, ředitel. Když jsme toto velké penzum nabytého materiálu utřídili, začali jsme své nápady předávat politikům. Je třeba si uvědomit, že změna školství je velmi náročný a zdlouhavý proces. Musí se toho změnit moc - od finančního ohodnocení učitelů až po přístup všech zúčastněných. Pokud se dnes vydáme správným směrem, první reálné výsledky se projeví nejdříve za 7-10 let. Pro začátek jsme zpracovali několik bodů, ve kterých jsou zahrnuta podstatná opatření. Vědomě jsme jej nazvali poněkud kontroverzně, ale jsme přesvědčeni, že vlastně pravdivě:

18 bodů pro změnu školství z 18. století 

Zakladatelé

Kryštof Kozač

Již od útlého věku můj život provází sport. Vždy jsem byl hodně aktivní a vyzkoušel obrovské množství sportů. V šesti letech jsem si vybral baseball a započal svojí baseballovou kariéru, kterou jsem ukončil v 19ti letech. V jejím průběhu jsem se stal několikanásobným mistrem ČR a byl jsem také mnohonásobným reprezentantem ČR napříč různými věkovými kategoriemi. Mnohokrát jsem se zúčastnil mistrovství Evropy i světa. Za největší úspěch považuji zisk vicemistrovského titulu na ME.

Na druhý stupeň základní školy jsem nastoupil na sportovní školu Jeseniova na Praze 3, kde jsem začal dělat paralelně svůj druhý, tehdy doplňkový sport atletiku. Právě atletika později byla ale později důvodem zanechat baseballu a věnovat se naplno královně sportu. Atletice se věnuji velmi intenzivně dodnes a mojí disciplínou je hod oštěpem. V této disciplíně jsem doposud získal 5 medailových umístění z Mistrovství České republiky včetně dvou titulů v kategoriích U20 a U23.

Střední školu jsem vystudoval na Gymnáziu Přípotoční. Právě tam jsem se potkal se svým kolegou Jakubem Slavíkem a také tam vznikla první myšlenka, která vyústila v realizaci tohoto projektu. Nyní je to již čtvrtý rok, kdy se společně snažíme posouvat české školství kupředu a snažíme se prosazovat potřebné změny. Aktuálně studuji na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Jakub Slavík

Od mala se zajímám o veřejné dění. Již na základní škole Lupáčova jsem se zajímal o domácí i zahraniční politiku.

V 17 letech jsem přijal možnost pracovat na Ministerstvu financí a stal jsem se tak nejmladším zaměstnancem v historii ministerstva. Pracoval jsem zde primárně v týmu Otevřených dat a podílel jsem na změně Monitoru státní pokladny.

Po této zkušenosti jsem se vydal do světa médií. Pracoval jsem pro Českou televizi a také krátce pro týdeník Euro. V současné době pracuji jako reportér TV Nova. 

V posledních čtyřech letech se spolu s Kryštofem věnujeme změně českého školství. V rámci projektu Změna školství předkládáme změny zákonů a hledáme shodu napříč politickým spektrem.

Od šesti let jsem skaut a věnuji se sportu. Nakonec u mě zvítězil florbal, kde jsem se posunul na pozici trenéra. Na starosti mám kategorii dorostenců, juniorů a dvě mužská družstva.