Andrej Babiš a změna školského zákona

01.07.2020

 Změna školského zákona!

V poslední době intenzivně pracujeme na prosazení jednoho z našich bodů, a to zrušení pololetí ve čtvrtém ročníku. Naším cílem je prodloužit pololetí do konce března, a poté nechat studentům větší prostor v přípravě na závěrečnou maturitní zkoušku a na přijímačky na vysokou školu. 

 Toto je první návrh odůvodnění k zákonu na zrušení pololetí ve 4. ročníku SŠ: 

Pololetí ve 4. ročníku SŠ zakončené maturitní zkouškou je nekoncepční. Studenti mají na druhé pololetí a na přípravu k maturitě jen necelé dva měsíce. Často dochází k porušování školních řádů i zákona, jelikož učitelé kvůli nedostatku známek přepisují známky z pololetí prvního. Studenti nemají čas se připravit na maturitu, jelikož ještě v dubnu musí uzavírat známky, přestože písemné maturity mají hotové. Na některých školách dochází takto k blokaci studentů, kteří jsou jasně profilováni a místo toho, aby se připravovali na ústní část maturit, se učí látku úplně mimo svůj obor a při nesplnění mnohdy velice přísných zkoušek nejsou puštěni k maturitní zkoušce.Zrušením pololetí by také došlo ke zvýšení úspěšnosti u maturity. Je velký počet studentů, kteří v pololetí propadli, a poté nebyli úspěšní ani u maturitní zkoušky. Jelikož propadnutí v pololetí na připuštění k maturitě nemá vliv, tak toho tito studenti využívají k neplnění svých povinností vůči škole. Tato změna by pomohla také učitelům, kteří nejsou schopni získat dostačující počet známek pro to, aby mohli studenta klasifikovat. Další výhodou pro učitele je, že získají dva měsíce času navíc pro kvalitní a plnohodnotnou výuku. Studenti mají motivaci dokončit studium v požadované kvalitě.Podle tohoto návrhu by výuka končila 31. Března a poté by (během dubna) ve škole byly jen dobrovolné konzultační hodiny (mohou být i online) k maturitním předmětům. Statut studenta zůstává až do 31. Srpna i pro neúspěšné studenty, kteří nedokončí střední vzdělání, nebo nesplní maturitní zkoušku.Další výhodou zrušení pololetí ve 4. ročníku je vytvoření prostoru pro koncepční změnu maturitní zkoušky. Všechny dosud známé koncepce a strategie vzdělání počítají s rozšířením maturitní zkoušky o maturitní práci, která se bude během ústní maturity obhajovat. Také touto změnou dáme více času pro studenty, kteří teď často nestíhají dokončení druhého pololetí, maturitní zkoušky a přípravu na přijímací zkoušky vysoké školy. 

Dnešní schůze na vládě Dnes jsme se z tohoto důvodu na úřadu vlády sešli s panem premiérem Andrejem Babišem, abychom náš hlavní momentální cíl zkonzultovali a získali pro něj podporu. Pan premiér ocenil naší iniciativu a byl nadšený nejen ze zmíněného návrhu. Jednali jsme společně skoro hodinu (přerušila nás až paní ministryně Schillerová s panem Hniličkou) a výsledek je jasný, pan premiér nám přislíbil jeho podporu. V nejbližších dnech budeme ještě jednat na MŠMT s panem ministrem školství Robertem Plagou, se kterým vše projednáme detailněji a posléze by se ministerstvo mělo začít zabývat legislativní a finální podobou našeho prvního legislativního návrhu. Již v tuto chvíli máme předjednanou podporu z většiny stran. Naším cílem je tento zákon navrhnou jako konsenzuální poslaneckou iniciativu (napříč politickým spektrem) a v září zákon poslat do prvního čtení.