Jednali jsme:

Andrej Babiš

Premiér České republiky

S Andrejem Babišem jednáme pravidelně již rok. Premiéra naše aktivity velmi zajímají a je ochoten nám s prosazením některých změn pomoci.

Robert Plaga

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Ministr školství Robert Plaga byl na zářijovém jednání velmi nakloněn našemu bodu zrušení pololetí ve 4. ročníku SŠ. Domluvili jsme se na uspořádání kulatého stolu, bohužel nám to překazila druhá vlna Čínské chřipky. I přesto věříme ve zdárný konec.

Ondřej Babka

Poslanec PS PČR

S poslancem Ondřejem Babkou jsme se potkali v Poslanecké sněmovně. Ondra vzhledem ke svému věku více rozuměl problémům studentů. Bavili jsme se jak o fungování středních škol, tak také o českém vysokém školství, které by také potřebovalo převést do 21. století.

Jiří Pospíšil

Europoslanec, pražský zastupitel

Europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) nám také vyjádřil podporu v našem snažení o změnu českého školství. Vzhledem k jeho působení v Evropském parlamentu bylo hlavním tématem podpora Erasmu.

Martin Baxa

Poslanec PS PČR, Primátor města Plzně

Martin Baxa je poslanec, primátor Plzně a místopředseda ODS. S Martinem jsme se potkali kvůli druhé vlně koronaviru jen jednou, ale jsme v pravidelném kontaktu přes telefon. Jsme domluveni na další schůzce, kde probereme aktuální body a navážeme na naší spolupráci.

Lukáš Bartoň

Poslanec PS PČR

Poslanec Lukáš Bartoň (Piráti) podpořil náš návrh na zrušení pololetí ve 4. ročníku SŠ. Jednali jsme společně přibližně dvě hodiny a měli jsme mnoho témat. V kontaktu jsme především s expertem pirátské strany pro oblast školství Martinem Úlovcem.

Strategie 2030+

Inovace oborové soustavy

Na debatu Strategie 2030 jsme byli pozváni, jako zástupci z řad studentů. Zde jsme se spolu s odborníky debatovali nad tímto dokumentem z dílny MŠMT. Vyjádřili jsme podporu části návrhů, ale také jsem připomněli, že bez politické podpory nebude žádná změna možná. (//bit.ly/2N6PA3M)Radko Sáblík

Ředitel Smíchovské střední průmyslové školy

Ředitel Radko Sáblík je ředitel Smíchovské průmyslové školy, která se snaží přicházet s inovacemi ve výuce. Společně jsme se zaměřili na oblast výuky odborných předmětů. Byli jsme i pozváni k rozhovoru do jeho místní školní televize.

Petr Gazdík

Poslanec PS PČR

Petr Gazdík je poslanec, bývalý radní pro školství ve Zlínském kraji a místopředseda STANu. Petr nám otevřel dveře do poslanecké sněmovny, právě s ním jsme jako s prvním probírali naše body změny. V kontaktu jsme pravidelně již dva roky.

Karel Rais

Poslanec PS PČR, rektor VUT

Karel Rais je poslanec za ANO a bývalý rektor VUT v Brně. Pan poslanec je pověřen řízením školského výboru, proto jsem i jemu představili naše body změny. Společně jsem jednali přes dvě hodiny a domluvili jsme se na tom, že budeme zařazeni na jednání školského výboru, kde představíme naše změny.

Kateřina Valachová

Poslankyně PS PČR

S paní Kateřinou Valachovou (ČSSD) jsme se potkali v září 2020. Téma bylo jasné, zrušení pololetí ve 4. ročníku SŠ, zde jsme se domluvili na podpoře tohoto záměru. Kateřina nám také předala kontakty na neziskové organizace, které se často ke školským tématům vyjadřují. 

Jan Břížďala

Radní kraje Vysočina pro oblast školství

Jan Břížďala (Piráti) je novým radním pro školství v kraji Vysošina. S Honzou jsme v pravidelném kontaktu a v brzké době se chystáme i na výjezdní jednání do Jihlavy.