Bod č. 9

Základní škola:

A) Větší provázanost školních družin s výukou.

Střední škola:

A) Zkrácení výuky v maximálním rozsahu 8:00-16:00. S tím je spojena redukce učebního plánu a hodinová dotace na předměty.
B) Odpoledne dobrovolné aktivity v rámci zájmových nebo debatních kroužků, laboratorních cvičení, konzultačních hodin apod.

Odůvodnění:

Na základní škole trávíme ještě pořád mnoho času a je potřeba podporovat rozvoj družin, aby se zde pro žáky realizovaly i různé programy. Je to podle nás důležitá součást celého základního vzdělání. Střední školy by měly být časově mnohem lépe rozvženy, není možné, a nedává to vůbec žádný smysl, aby studenti trávili ve škole jen výukou i přes devět hodin denně. Důležité věci se mají naučit dopoledne, odpoledne je pak čas pro debatu a detailnější analýzy.