Bod č. 8

Základní škola:

A) Omezení právní subjektivity základních škol. Přesunout na větší subjekty (např. pod MČ, společně 5-8 škol), kterých bude méně, aby ředitel mohl být skutečným pedagogickým lídrem.

Střední škola:

A) Uvolnit finanční prostředky na ekonomického náměstka, který by pomáhal s nepedagogickým provozem školy.

Společná opatření:

A) Sjednocení informačních sytému. Zavedení jednotného systému pro školy spolu s výstupy pro všechny instituce (MŠMT, matrika, ČŠI, zřizovatel atd.) Možnost sběru a zveřejňování statistických dat.

 B) Zavedení historie učitele, jako je tomu na vysokých školách. U každého učitele by měla být dohledatelná jeho učitelská minulost.

Odůvodnění:
U základních škol je potřeba centralizovat jejich výuku. Jelikož se jedná o základní vzdělání, mělo by být velmi podobné po celém území České republiky. Základní školy by se měly sdružovat do větších celků, které se budou starat o jejich provoz a samotní ředitelé pak o výuku, ne o "papírování".

U středních škol je naopak potřeba zachovat volnost, kterou školy mají. Jim by s byrokratickými nezbytnostmi měl pomoci provozní náměstek, který by zařizoval mandatorní provoz školy. Špatným nápadem není ani zavedení středního článku řízení, které můžeme nalézt například ve strategii vzdělávací politiky 2030.

Je potřeba sjednotit všechny systémy spojené se školami a vytvořit tak universální systém pod MŠMT, do kterého by měly přístupy a výstupy všechny zapojené instituce. Nemusely by žádat školu o info.