Bod č. 7

Základní škola:

A) Známkovat až od druhého stupně, do té doby slovní hodnocení.
B) Zavedení prvků formativního hodnocení, student má být hodnocen i slovně, (výborný, dobrý, špatný).

Střední škola:

A) Hodnocení formou procent - přepočet procent na známky po 20% (známkování tedy 1-5).
B) Předem jasný sylabus na předměty, co musí student splnit pro dosažení daného předmětu.

Odůvodnění:

Hodnocení má být vždy zpětnou vazbou, ze které si dokáže hodnocený něco odnést. To však pouhá známka nedokáže, je potřeba zapojit i hodnocení slovní. Malým dětem stačí jen dát ústně směr a ony pak budou samy chtít i bez známek. Na střední škole je potřeba přinést do hodnocení studenta přehled, proto by každý předmět měl mít pevnou strukturu zkoušek. Domníváme se, že nejlepším a nejspravedlivějším je hodnocení pomocí procent (v přepočtu na známky 1-5).