Bod č. 6

Základní škola:

A) Dějepis - v 8. a 9. ročníku se zaměřit převážně na výklad moderních dějin (minimálně do roku 1989).
B) Cizí jazyk - důraz na schopnost dorozumění, aktivní zapojení studentů. 
C) IT - základy programování, zpracování audiovizuálních materiálů.


Střední škola:
A) Především základní předměty a opakování všeobecně použitelných znalostí a dovedností. Detailní prohlubování na odborných seminářích.

Odůvodnění:

Změnu kurikula považujeme za jeden z vůbec nejdůležitějších bodů, a to proto, že poslední reálné změny v jádru učení se odehrály po roce 89, kdy z osnov zmizela komunistická ideologie. Poté tu máme ještě několik menších změn v prvních 5 letech devadesátých let, a od té doby se jádro vědění(obsah výuky) nezměnilo vůbec. Navíc je potřeba zdůraznit, že velká část kurikula se zejména ve faktických předmětech zformovala v roce 1976. (Biologie, dějepis - zde je situace opravdu alarmující, zeměpis apod.). Nechceme snad zpochybňovat všeobecná fakta, která se vyučují, ale klademe si otázku. Je opravdu potřeba se toho učit tolik, ke všemu ještě klasickým způsobem, kdy učitel povídá třiceti studentům, kteří jsou většinu času v roli pouhých zapisovatelů?? Další věcí, kterou nesmíme opomenout, je dnešní rychle se rozvíjející doba. Průmysl 4.0 a s ním přicházející pojmy jako je internet, automatizace a také digitalizace téměř všeho kolem nás. Zde musíme nepokrytě veřejně zkritizovat výuku IT jak na základních, tak středních školách, která je skutečně v katastrofálním stavu. Opravdu je v pořádku, že se osnovy ani trochu neposunuly s dobou? Jsme přesvědčení, že to v pořádku není. Apelujeme na veškeré orgány, které mají prostředky na výzkum, pravomoc na změnu, či jakoukoliv možnost reálně tento problém řešit, aby tak učinili. Otevřeně říkáme, že můžeme uvést mnoho a mnoho příkladů, nápadů a myšlenek na změnu kurikula, ale rozhodně nemáme ani tým odborníků, ani finanční prostředky, aby výstup byl odborný, komplexní a kvalitní. Rádi se zapojíme do realizace této změny, ale celý proces je v tuto chvíli v rukou vyšší moci než nás dvou.