Bod č. 5

Základní škola a střední škola:

A) Zvýšení učitelského platu na 130% průměrné mzdy (tarifní složka), 20% z platu odměny dle výkonnosti, ne primárně dle počtu odučených hodin (suplování).

B) Snížení úvazku (nikoli platu) pro vybrané učitele, kteří by měli pomáhat mladším kolegům.
C) Finanční podpora vzdělávacích kurzů pro učitele. 

D) Podpora vlastních školních psychologů. Stabilizace financování. (Nyní jsou placeni z šablon EU, což je neudržitelné.)

E) Zavedení historie učitele, jako je tomu na vysokých školách. U každého učitele by měla být dohledatelná jeho učitelská minulost.

Odůvodnění:

Pokud chceme zvýšit prestiž učitelské profese a celkově zvýšit úroveň učitelství, musíme jim poskytnout dobré prostředí a musíme je umět zaplatit. Je důležité, aby ředitel znal své učitele a měl možnost jejich kvality i náležitě finančně ocenit. Začínajícím učiltelům je na začátku potřeba pomoct a motivovat je, aby u učitelství zůstali.