Bod č. 4

Základní škola a Střední škola:

A) Učitel by se měl věnovat doučování slabších studentů. Alespoň dvakrát týdně konzultační hodiny. (Finanční kompenzace pro učitele/snížení úvazku)
B) Učitel by měl být koordinátorem výuky.

C) Učitel by měl dobře znát své studenty a aktivně se o ně zajímat (především třídní učitelé)

Odůvodnění:

Učitel by měl být koordinátorem výuky. Měl by znát své studenty, zajímat se o ně a být schopen je rozdělit do pracovních skupin dle schopností. Zásadní je, aby nechal studenty vedle sebe vyrůst a aktivně se s nimi podílet na výukovém procesu. Učitel by měl být nápomocen potřebám studenta, proto prosazujeme, aby se učitelům proplácely konzultační hodiny, na kterých se budou moci žákům a studentům věnovat individuálně. Nejsme toho názoru, že by směli žáci nebo studenti učitelům tykat, protože tykáním se může vytrácet autorita a student si pak k učiteli dovolí víc, než by měl. Učitel by měl provádět pravidelně zpětné vazby.