Bod č. 3

Základní škola:

A) Větší zapojení rodičů do výuky. (Příklad ZŠ Mnichovice).

B) Podpora výuky mimo školu. Vstup pro školy do muzeí apod. zdarma.

Střední škola:

A) Možnost praxe (i pro gymnazisty), dobrovolné přihlašovaní na stáže. V průběhu stáže je student omluven z výuky.

B) Na SŠ odborné semináře a předměty vedené lidmi z praxe. (Projekt Můžeš podnikat).

Odůvodnění:

V českých školách platí doktrína, že pokud nejste ve škole, tak se neučíte. To je však naprosto přežité. Školy se musí více propojit s reálným životem, a to nejen na střední škole, ale už i na té základní. Člověk se toho nejvíce naučí, když si může věci zkusit, ne když si o nich čte. Během výuky mimo lavice se toho i student/žák naučí víc. Pro studenty by měla být také zpřístupněna muzea atd.