Bod č. 18

A) Aktivní podpora školního psychologa, který aktivně chodí do hodin, snaží se pomáhat a eliminovat rizika (např. při vyhoření)

B) Podpora mezinárodních hospitací, sdílení zkušeností, praxe v zahraničí. (Finanční podpora EU) 

C) Monotématická setkání učitelů na krajské nebo celostátní úrovni. Zpětná vazba pro zřizovatele, možnost změnit styl výuky.

D) Subbatical pro učitele na půl roku (po 10 letech).

Odůvodnění:

Učitelé by měli mít k dispozici špičkové podmínky a měli by to být profesionální státní zaměstnanci. Je však potřeba se naučit sdílet své zkušenosti a snažit se výuku pořád posouvat dál. Například lékaři, vědci a další mají své konference. Učitelé tyto platformy prakticky nemají. Důležité je, aby se sám učitel během výuky rozvíjel. V dnešní době je možné jezdit do zahraničí a chodit na odborné semináře, proto by učitel měl tyto kurzy navštěvovat, a ne se jen zavřít do sebe, bez známky touhy se o své zkušenosti, metody a pohledy podělit.