Bod č. 17

A) Praxe již na začátku 2. ročníku a dále po celou dobu studia. Nutnost seznámit budoucí učitele s celou šíří profese, se vším, co obnáší. Umožnit jim prožít maximum různých situací v průběhu praktické výuky.
B) Diferenciace studia - Bc. první stupeň ZŠ., Mgr. druhý stupeň ZŠ a SŠ.
C) Větší důraz na nové metody.

Odůvodnění:

Na pedagogických fakultách je důležité více dbát na rozvoj vlastností, schopností a dovedností pedagoga jako je rétorika, psychologie, time management, odolnost vůči stresu. Také je velmi podstatné, aby si student pedagogiky mohl vyzkoušet nejrůznější metody výuky v praxi, a to pokud možno co nejdříve. Z fakulty má totiž odejít pedagog, který opravdu umí pracovat s lidmi a ví, jak předat vědomosti. Nestačí být geniální vědec, učitel musí hlavně umět předávat své znalosti, a zajímat se o své studenty. Jen tak je může pochopit.