Bod č. 16

A) Zkouška z pěti předmětů. Tři povinné, dva volitelné.

B) Povinné - český jazyk, matematika, cizí jazyk - jeden z těchto předmětů může být splněn jen na úroveň prospěl se středoškolským vzděláním, jde to však jen u jednoho předmětu.

C) Možnost přihlásit se ke střední zkoušce. Zkouška z odborného předmětu (chemie, ZSV, ekonomika apod.), předloha v Anglii.

D) Obhajoba maturitní práce (při ústní části maturity).

Odůvodnění:

Maturitní zkouška by měla být prestižní zkouška, kterou student zakončí své střední vzdělání. Měla by se podle nás více přiblížit té mezinárodní, například obhajobou maturitní práce. Student má prokázat víc než pouhou schopnost biflovat texty. Má ukázat svou kreativitu a schopnost zpracovávat data a vyvozovat závěry. Důležité je také dát studentům větší možnost vybrat si úroveň své maturity, například námi navrhovaným složením střední zkoušky, která by mohla být zároveň akceptována jako přijímací zkouška na vysokou školu.