Bod č. 15

Střední škola:

A) Zrušení pololetí, prodloužení výuky do března, poté ve škole dobrovolná příprava na maturitu.

B) Obhajoba odborné práce - výzkum, pozorování apod. Součást maturitní zkoušky, obhajoba během ústní části.

C) Výuka složena jen ze základních předmětů (M, ČJ, cizí jazyky), zbytek času odborné semináře.

Odůvodnění:

Čtvrtý ročník je vyvrcholení studia, studenta má především bavit, motivovat, dát mu možnost dělat zajímavé věci, které budou mít reálný výstup a podnítí je zápal pro věc (musí k tomu mít podmínky). Díky tomu získá profilaci, kterou bude moci podpořit i maturitní zkouškou a případným výběrem vysoké nebo vyšší odborné školy. Příprava na maturitu má být systematická a smysluplná, studenta má někam posunout. Proto navrhujeme zrušení pololetí a prodloužení výuky do března.