Bod č. 14

Základní škola:

A) Testy na druhém stupni (5., 7., 9. třída)
B) Obsah: český jazyk, cizí jazyk, matematika

Střední škola - přijímací řízení:

A) Národní testy by se používaly pro první kolo, na druhé kolo by jezdili studenti na preferovanou SŠ, jako je tomu dnes.
B) Na psaní testů by dohlížel vždy učitel z jiné ZŠ a pracovníci Cermatu (jako při písemných maturitách).

Odůvodnění:

Stát by měl mít kontrolu nad tím, jak se kde učí a co jsou největší problémy v určitých regionech ČR. Proto je potřeba tyto výstupy prověřovat takzvaným národním testováním, tedy testem ze tří základních předmětů. Probíhalo by to podobně jako tomu je při současných přijímačkách na střední školu, tedy přes společnost Cermat. Díky tomu by mohla vzniknout mapa vzdělanosti, podle které by se připravovaly podpůrné programy pro sjednocení základního vzdělání napříč kraji.