Bod č. 13

Základní škola:

A) Podpora osobního rozvoje jednotlivce. Spolu se skupinovou a projektovou výukou (rozvoj osobnosti, vznik společenských rolí).
B) Změna výuky informatiky. Důraz na práci s fotografií, videem, programovaní. Rozvoj prezentačních schopností.

C) Důraz na faktické všestranné znalosti.

Odůvodnění:

Toto čtyřleté období v životě mladého člověka je naprosto zásadní pro profilaci jeho osobnosti, proto by se měl zde klást velký důraz individualitu každého, ale i na schopnost řešit problémy a pracovat ve skupině spolu s ostatními. Žák by si měl ze školy odnést široký faktický přehled o všech předmětech (všeobecný přehled). Vzhledem k tomu, že se jedná o naprosto zásadní senzitivní období každého člověka. Jako zásadní je v současném systému schopnost prezentovat svou práci a umět si ji argumentačně obhájit.