Bod č. 12

Osmiletá gymnázia:

A) Redukce osmiletých gymnázií - zrušit průměrná a podprůměrná. Velký počet gymnázií vede k destrukci vazeb mezi sociálními vrstvami. Osmiletá gymnázia jen pro nejnadanější děti (3-5% generace).

Šestiletá gymnázia:

A) Podpora šestiletých gymnázií, vyrovnat tím zavírání osmiletých. Opět zaměření je na nejnadanější studenty.

Odůvodnění:

Zásadním problémem současných víceletých gymnázií je selekce. Studenti se velice často rozdělují na elitu a zbytek, čímž se nenávratně přetrhávají sociální vazby. Gymnázium má být jen pro extrémně nadané děti (3-5% na generaci), ne pro děti, kterým platí rodiče kurzy a které to mají takzvaně vydřené. Tito studenti pak trpí a jsou na školách nešťastní. Vzhledem k tomu, že dívky v útlém věku dospívají zpravidla dříve, mají u přijímacího řízení na víceletá gymnázia výhodu. Podporovat by se tady podle nás více měla šestiletá gymnázia, která jsou vhodnější formou pro rozvoj mladého člověka.