Bod č. 10

Základní škola:

A) Podpora zájmových kroužků na školách, školních družin, zakládání školních sportovních týmů a zájmových skupin. (Inspirace USA)
B) Akce na školách pro rodiče, bývalé studenty (větší zapojení odchovanců školy). Budování lokálního patriotismu (Příklady ZŠ sv. Štěpána, Mnichovice).

Střední škola:

A) Lepší práce s odchovanci školy, podpora jejich zapojení (např. odborné semináře).
B) Finanční podpora školních zájmových skupin (divadlo, zájmové skupiny, sport!).

Odůvodnění:

U základních škol je důležité zapojení rodiču do chodu školy, jsou nedílnou a nenahraditelnou součástí vzdělávání svých dětí. Pro střední školy by mohly být inspiraci USA, kde jsou běžné školní týmy a zájmové kroužky. Škola je prostě pro studenty místo, kde mám všechno: kamarády, edukaci, sport, umělecké koníčky apod. Docílili zde toho, že se dětem nechce ze školy chodit domů.