Bod č. 2

A) Vyučovací hodina 60min. od 2. stupně ZŠ (20min. uvedení do tématu, 20min. práce ve skupině., 20.min. prezentace výsledků práce a diskuse).

B) Rozdělení studentů do pracovních skupin dle výkonnosti.

C) Přenesení odpovědnosti na studenty. Učitel výuku usměrňuje, žáci se aktivně podílejí na průběhu výuky.

Odůvodnění:

V současném školním systému se často praktikuje takzvaná frontální výuka. Ta vypadá tak, že učitel hodinu mluví a žáci si jen zapisují věci, kterým často ani často nerozumí, a běda tomu, kdo se snaží na některé věci doptávat. Myslíme, že tento styl výuky je prostě už přežitý a že je potřeba žáky více pouštět do samotného procesu výuky. Proto je potřeba rozdělit žáky do menších skupin, ve kterých mohou pracovat na různých tématech. Důležitý je také rozvoj projektové výuky, díky které se žáci naučí pracovat v týmu a kolektivní práci prezentovat. Proto délka vyučovací hodiny od 2.stupně ZŠ 60min.