Bod č. 1

Základní škola:

A) Větší prostor pro rozvíjení osobního potenciálu.
B) Schopnost plynně komunikovat v jednom cizím jazyce.
C) Podporu školy hrou. Získané znalosti si musí žáci prakticky vyzkoušet (pokusy, výlety, muzea).
D) Vědomostní základy všech předmětů (všeobecný přehled).

Střední škola:

A) Rozvoj schopnosti pracovat v týmu a prezentovat svou práci.
B) IT znalosti, dovednost zpracovávat audiovizuální materiály.

C) Propojení studia s praxí (podpora odborných praxí nejen na SOŠ, ale i na gymnáziích).

D) Schopnost komunikovat v druhém cizím jazyce.

E) Možnost individuálně se profilovat na základě volitelných předmětů, optimálně od 2. pololetí 2. ročníku do konce studia.

Odůvodnění:
Chceme ve školách vychovávat zdravě sebevědomé lidi, kteří ví kam jdou, a jsou schopni pro splnění svých cílů pilně pracovat. Pokud si nejsou jistí tím, co chtějí dělat, škola by jim měla poskytnout oporu a pomoci jim objevit jejich schopnosti, možnosti a talent.

Studium na základní a střední škole by mělo v dětech jejich potenciál rozvíjet, a nikoli ho potlačovat, tak jak je tomu dnes. Student si primárně musí odnést správné nastavení mysli a univerzální principy chování a myšlení, kterými se může dál řídit.

Pochopení základních postupů a myšlenkových šablon mu umožní být v praxi mnohem flexibilnější a efektivnější, a to nejen po pracovní stránce, ale i při řešení nejrůznějších situací. Až v druhé řadě tedy stojí konkrétní vědomosti a informace, které si může dohledat sám. Vzhledem k nastupujícímu rozvoji technologií se bude muset přizpůsobit tomu, že častěji bude měnit zaměstnání.